“We hebben met succes de Optimal Scan ingezet op een gedeelte van onze lijst van preferente aannemers. Hiermee hebben wij een goed beeld gekregen van de bedrijven. Zij reageerden enthousiast, en vonden de brede benadering een goede insteek. Wij zijn enthousiast omdat we nu een mooie tool hebben om bedrijven te monitoren in hun ontwikkeling op gebied van duurzaamheid en circulariteit, én te selecteren op onze groslijst.”

Johan Willemsen, Afdelingshoofd Projectleiding en Directievoering bij Gemeente Arnhem