Wij wilden bij de aanbesteding de inspanning voor de deelnemende leveranciers tot een minimum beperken, maar wel een juist beeld van de bedrijfsvoering krijgen. Optimal SCANS heeft hier invulling aan gegeven door op een objectieve manier de duurzaamheid op verschillende niveaus te toetsen. Pure winst is dat het accent op duurzaamheid bij de leveranciers tot concrete verbeteracties heeft geleid, ook bij bedrijven aan wie niet gegund is.

Pim Zeldenrijk, hoofd inkoop van de Radboud Universiteit