Door de ‘Optimal Scan voor circulaire wegen en paden’ hoeven we geen appels met peren meer te vergelijken! Als opdrachtgever van een circulaire weg is dit een methodiek om inschrijvingen op verschillende thema’s en stadia van een project objectief te kunnen toetsen aan wat wij het meest circulair vinden.

Erik Roumen, Beleidsmedewerker duurzaamheid bij gemeente Zevenaar